Mục tiêu chiến lược

muc-tieu-chien-luoc

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC TỪ NĂM 2015 – 2020
– Hợp tác đầu tư, phát triển các dự án bất động sản chất lượng, hiện đại.
– Nâng cao uy tín, trở thành đối tác tin cậy nhất của các chủ đầu tư.
– Mở rộng và phát triển hệ thống kinh doanh ra toàn quốc.
– Đào tạo và nâng cao năng lực điều hành quản lý, chuyên nghiệp hóa các phòng ban, hướng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

0903080103