Bình Dương : 56 dự án được phép CNQSDĐ cho người dân (31/08/2020)

Tính tới ngày 31/08/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương công bố thông tin các dự án nhà ở cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng để người dân tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

0903080103